Nowoczesny obiekt piłkarski

Arena Chorzów to efekt pasji do sportu osób, które od lat zajmują się promocją piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i społeczności Górnego Śląska. Jej połączenie z fachowością InterHall pozwoliło stworzyć nowoczesny, całoroczny kompleks boisk krytych, dostępny dla wszystkich mieszkańców Śląska.

Kurs trenerski Grassroots C

8 stycznia Arena Chorzów gościła trenerów z regionu Śląskiego. Na obiekcie odbył się kurs Grassroots C.

Zajęcia w Arenie Chorzów odbyły się w ramach certyfikowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej kursu trenerskiego UEFA Grassroots C.

Trener UEFA C to pierwszy stopień na drodze zdobywania kwalifikacji trenerskich wg. wytycznych Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA. Zasób wiedzy i umiejętności trenera UEFA C określają zakres jego kompetencji w pracy szkoleniowej z zespołami dziecięcymi i amatorskimi seniorów niższego szczebla.